Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

 

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

Tuindokters en regenton aanbieding Praxis Zuidoost
Kom zaterdag 25 maart van 12.00 - 1600  naar het tuincentrum Praxis Zuidoost en haal jouw regenton en lijngoot met 20% korting! Wil je zelf aan de slag met regenwater opvangen en jouw tuin vergroenen maar weet je eigenlijk niet precies hoe je dat doet en waar je rekening mee moet houden? De 'Tuindokters' van het tuincentrum en Rainproof zijn deze middag aanwezig om al jouw vragen over water en wateroverlast in de tuin te beantwoorden.  Zie ook: https://www.rainproof.nl/node/688

Start verhalenwedstrijd op tuinpark Buitenzorg 1 april a.s.
De Bond van Volkstuinders bestaat dit jaar 100 jaar! Maar ook tuinpark Buitenzorg viert dit seizoen zijn 100 jarig seizoen. Dat is dubbel feest. Dat gaan we vieren met allemaal festiviteiten en met een verhalenwedstrijd. De feestelijke openingsdag van het 100ste seizoen van Tuinpark Buitenzorg is op zaterdag 1 april. Zie ook: Verhalenwedstrijd tuinpark Buitenzorg 1 april

Interview RTV Noord Holland
RTV Noord Holland heeft een bezoek gebracht aan tuinpark Nieuwe Levenskracht en een paar interviews afgenomen. Deze zijn terug te luisteren via onderstaande links:
Ralf Grevelink
Dideric Immink 
Jetty van der Elsken


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

 

 

deel dit via: