Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.

Artikel MUG magazine mei 2017

Leuk artikel over de de tuinparken met aandacht voor de oorlogstijd, een interview met Ralf Grevelink (penningmeester BVV) en Martie Kuiken (bestuurslid tuinpark de Oase). Zie ook; artikel MUG magazine mei 2017

Artikel Telegraaf

Vandaag staat er een artikel in de Telegraaf over o.a. tuinparken Amstelglorie en Ons Buiten. Ook het interview met Okke Peijters (voorzitter BVV) staat erin verwerkt. Zie ook; Artikel Telegraaf 11 mei 2017


De Volkstuinparken in de Openbare Ruimte: een Doorbraak!
Sinds afgelopen 29 maart staan de (volks)tuinparken op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad. Op die dag spraken Barend Coppens (Dijkzicht) en Leo Douw (Nieuw Vredelust) in bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Hun belangrijkste verzoek was om in een eerder stadium dan gebruikelijk betrokken te worden bij de planvorming inzake De Nieuwe Kern, een woningbouwproject van de gemeente Ouder-Amstel. Daar bevinden zich hun tuinparken samen met Ons Lustoord en De Federatie (de laatste geen lid van de Bond). Zie verdere informatie bij Thuis/nieuws op deze website.
 

Interview RTV Noord Holland
RTV Noord Holland heeft een bezoek gebracht aan tuinpark Nieuwe Levenskracht en een paar interviews afgenomen. Deze zijn terug te luisteren via onderstaande links:
Ralf Grevelink
Dideric Immink 
Jetty van der Elsken


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: