Een volkstuin....groen waar je wat mee mag doen!!!!

Hartelijk welkom op de website van de Bond van Volkstuinders

een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Behalve de adressen en bijzonderheden van alle parken, maakt u op deze website kennis met de historie en organisatie van de bond en de parken.
U leest hoe u zich kunt inschrijven, wat de kosten zijn en hoe het zit met de wachtlijsten.

Vanzelfsprekend kunt u ook informatie vinden wat de Bond van Volkstuinders doet.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van onze leden.
De Bond van Volkstuinders verzet zich tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.
De Bond van Volkstuinders is zich er terdege van bewust dat hiervoor offers van de leden/tuinders mogen worden verlangd, zoals het ontsluiten van de tuinparken voor derden.
 

Artikel Ons Amsterdam

In de editie juli/augustus staat een artikel "Groene oases" Honderd jaar volkstuinders in Amsterdam. Voor iedereen die niet de gelegenheid heeft om het te lezen, kunt u het hier teruglezen:

Interview "Nieuws & Co" op NPO1 maandag 19 juni

Op maandagmiddag was er ook een interview met o.a. Ralf Grevelink (voorzitter Bond van Volkstuinders) op tuinpark Tuinwijck.De uitzending is hier terug te luisteren. 

Uitzending AT5 maandag 19 juni

AT5 heeft 19 juni aan de tentoonstelling "Volkstuinen in de schatkamer" een uitzending gewijd, die u hier kunt nakijken.

 

Volkstuinpark Ons Buiten behoudt hoogste kwalificatie Natuurlijk tuinieren

Op 26 mei vond op volkstuinpark Ons Buiten de vierjaarlijkse herkeuring Natuurlijk tuinieren plaats. Het keurmerk Natuurlijk tuinieren is ingesteld door de Algemene Vereniging Voor Volkstuinders Nederland (AVVN). Het is een kwalificatie voor tuinparken die zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest tuinieren en extra voorzieningen aanbrengen voor duurzaam natuurbeheer.  Eén tot maximaal vier stippen op een lieveheersbeestje verbeelden deze kwalificatie. Ons Buiten behoudt het maximumaantal van vier stippen. Van harte gefeliciteerd!!
  

Tentoonstelling 'Volkstuinen in de Schatkamer' in het stadsarchief Amsterdam

Vanaf 22 juni is er in de schatkamer van het stadsarchief van Amsterdam een mooie tentoonstelling van de Volkstuinen van Amsterdam.  Veel foto's die opgeslagen lagen in het archief van Amsterdam worden getoond. De tentoonstelling is van 22 juni- 10 september en de toegang is vrij.  Voor meer informatie zie ook bijgevoegd persbericht ; Persbericht Volkstuinen in Amsterdam


Uitzending AT5 'Straten van Amsterdam' op tuinpark de Molen

AT5 heeft een bezoek gebracht bij tuinpark de Molen. Zie de link voor een leuk kijkje op tuinpark de Molen; http://www.at5.nl/gemist/tv/272/25795/- 


Afscheid genomen en nieuwe bondsbestuursleden

Afgelopen zaterdag is tijdens de Algemene Leden Vergadering Bond van Volkstuinders afscheid genomen van 2 bondsbestuursleden, Shreyas de Jong en Okke Peijters. Ralf Grevelink is weer herkozen en heeft het voorzitterschap overgenomen van Okke. ook zijn er 3 nieuwe bondsbestuursleden voorgedragen en hebben na stemming zitting genomen in het bestuur. Barend Coppens, Marjon Dekker en Georgine Bom zijn vanaf nu ook bondsbestuurslid. De taken zullen nog verdeeld worden binnen het bondsbestuur.

 

Nieuwe ereleden Bond van Volkstuinders benoemd

Op de Algemene Leden Vergadering Bond van Volkstuinders zijn er nieuwe ereleden benoemd; Pieter vd Hoed, Henk van Lookeren, Robbert Knuf van de Bondsbouwcommissie, Marianne vd Luit (Bondstuincommissie) en Joop vd Flier (financiële commissie Bond van Volkstuinders)

  


Wat is een volkstuin?

Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober.
Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren".
Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.

Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust.
Veel plezier op onze website

deel dit via: